Kvalitetspolicy

Vår utgångspunkt:

Katarina Elektriska definierar kvalitet som förmågan hos en tjänst eller vara att uppfylla krav och förväntningar. Upplevd kvalitet är starkt knutet till kundens uppfattning och behov samt de krav som har ställts på tjänsten eller uppdraget. Katarina Elektriska arbetar med kunden i centrum och strävar efter att alltid ha nöjda kunder. Vi anser att det finns ett samband mellan kvalitet, miljö och arbetsmiljö när det kommer till att utföra ett arbete med både god och rätt kvalitet.

 

Vår kvalitetspolicy innebär:

  • Behovsbedömning och uppdragsplanering görs i samråd med kunden
  • Att alltid sträva efter att göra rätt från början
  • Att vi ställer kvalitetskrav på våra leverantörer
  • Att arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar
  • Att välja kvalitet framför billiga lösningar
  • Att aktivt hålla oss informerade om nyheter och krav inom kvalitetsområdet
  • Att alla medarbetare har tillräckliga kunskaper och motivation för att utföra sitt arbete på ett kvalitetsmässigt och professionellt sätt